Privacy Policy – Primapack

Primapack, gevestigd aan Newtonstraat 3 NL - 4004 KD Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Primapack verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

- Firmanaam

- Contactpersoon

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (persoonlijke gegevens worden niet verzameld, hierover meer onder het kopje ‘Google Analytics)

- Internetbrowser en apparaat type (persoonlijke gegevens worden niet verzameld, hierover meer onder het kopje ‘Google Analytics’)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Primapack heeft niet de intentie gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er toch van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op door te mailen naar a.vanderkolk@primapack.nl en wij zullen uw bericht direct in behandeling nemen.  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Primapack verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Primapack bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u de exacte bewaartermijn van bepaalde data wil weten, stuur dan een mail naar info@primapack.nl


Delen van persoonsgegevens met derden

Primapack verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Primapack blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Primapack gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hieronder een overzicht:

Dienst

Omschrijving

Cookies

Google Analytics

Analytische cookie die uw websitebezoek meet

_ga

Google Analytics

Analytische cookie die uw websitebezoek meet

_gid

 

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om anonieme bezoekersgegevens te verzamelen op onze website en wordt uitsluitend gebruikt met de volgende aanpassingen/instellingen:

  • IP adressen worden gemaskerd;
  • Wij sluiten een bewerkersovereenkomst af met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers;
  • Gegevens worden niet gedeeld met Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Primapack en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.vanderkolk@primapack.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij uw telefoonnummer mee te sturen, zodat wij telefonisch contact met u op kunnen nemen ter verificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Primapack neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via a.vanderkolk@primapack.nl

 

Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wijziging van het privacy & cookiereglement

We kunnen dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. De laatste wijziging was op 24 mei 2018.

 

Contactgegevens:

https://www.primapack.nl
Newtonstraat 3
NL - 4004 KD Tiel  0031 (0)344-623200

A. van der Kolk is de Functionaris Gegevensbescherming van Primapack. Zij is te bereiken via a.vanderkolk@primapack.nl